Deus caritas est (Gud är kärlek)

Författare: Benedikt XVI, påve

Översättare: Anders Piltz OP

PÅVE BENEDIKT XVI eller Joseph Ratzinger (1927–2022) var en av 1900-talets mest inflytelserika katolska teologer. Med anledning av hans bortgång önskar Veritas Förlag tillgängliggöra några av hans mest kända texter som påve. Hans encyklika Deus caritas estGud är kärlek – var hans första encyklika som påve. F. Anders Piltz OP, som också gjort en svensk nyöversättning av texten, skriver i sin inledning

»Påven Benedikt uttrycker på ett klart och vackert språk det som är människohjärtats längtan och det som besjälar kyrkans strävan att göra denna värld mer beboelig: inte en ideologi, utan den utgivande kärlek som flödar ur Guds väsen, i vilken människan finner sig själv genom att ge sig själv. Detta som blir tydligt i helgonens liv, i dessa som blivit levande kommentarer till evangeliet.«

Denna utgåva av Deus caritas est är ett särtryck ur Veritas Förlags samlingsutgåva Den katolska socialläran: dokument 1891–2015 (2019). Du kan ladda ner dokumentet gratis för personligt bruk

PDF, 71 sid.

Översättning av f. Anders Piltz OP.

Ladda ner PDF genom att klicka på omslagsbilden

Deuscaritasest Särtryck Pdf OMSLAG.Pdf