Vår utgivning

Veritas Förlag bedriver sedan 2002 produktion, distribution och försäljning av katolsk litteratur, skrifter och andra publikationer inom ämnena teologi, liturgi, historia, filosofi, skönlitteratur samt biografier. Veritas Förlag sorterar under Stockholms katolska stift och dess biskop, kardinal Anders Arborelius. Förlagets målsättning är att sprida kännedom om den katolska kyrkans tro, lära och värderingar i det svenska samhället samt att vara en plattform för dessa idéer.

BOKMÄSSAN 2023


En kort introduktion till FRÄLSNING

PRESENTERAS VID BOKMÄSSAN 2023

FRÄLSNING – detta begrepp sammanfattar den kanske mest centrala tanken i den kristna tron: Jesus Kristus har genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse frälst människan. Utifrån sex metaforer med grund i den heliga Skrift och kyrkans tradition introducerar författaren läsare till Kristi frälsningsverk.

Läs mer om boken

En kort introduktion till RELIGIONSDIALOG

PRESENTERAS VID BOKMÄSSAN 2023

I denna bok presenteras religionsdialog ur katolska kyrkans perspektiv. Här får vi en bakgrund till hur denna form för dialog har vuxit fram och de viktigaste officiella kyrkliga dokumenten presenteras. Varför är dialog och samarbete så viktiga i dagens samhälle? Hur hänger mission och dialog samman? Hur kan man rent praktiskt bedriva religionsdialog? Vilka är de största utmaningarna? Det är några av de frågor som diskuteras i denna bok.

Läs mer om boken

Katolsk studiebibel

PRESENTERAS VID BOKMÄSSAN 2023

Katolsk studiebibel är ett vittnesbörd om hur den katolska kyrkan i Sverige står med ett ben i en svensk kontext – där bibelöversättningar sedan reformationens dagar varit en statlig angelägenhet med kommissioner – och ett i en universell katolsk kontext, där bibeln tolkas av kyrkan själv (genom kyrkofäder, koncilier, påvliga dokument, katolska bibelforskare och kyrkans egen katekes) snarare än genom ett fåtal uttolkare. Detta är den första katolska studiebibeln på svenska.

Läs mer om boken

Vardagsmystik

PRESENTERAS VID BOKMÄSSAN 2023

I denna bok, som författaren liknar vid en »bruksanvisning«, ett »första steg på vardagsmystikens väg«, får vi genom tio avsnitt reflektera över och ta emot Gud i vår vardag, där han i varje situation erbjuder »oanade möjligheter till efterföljelse«: i vårt nu, här och där, när vi går och sitter, ser eller ber, vilar, sover eller lovar – ja, i allt det som präglar en människas liv. Överallt är han där: dag och natt, när vi är hemma eller på resa, i skolan, på arbetet eller tillsammans med familjen – alltid villig att möta oss i vårt »nu«. Till varje avsnitt hör en praktisk övning och en bön.

Läs mer om boken