Alkuin av York

Författare: Alkuin av York

Översättare: Göran Fäldt

20 kr

Alkuin, en av de framträdande andliga profilerna i i Europa under medeltiden, föddes i York år 735. Han var rektor vid katedralskolan i York. Under en resa till Rom, för ett besök hos påven, sammanträffade han med kung Karl den store och anlitades för att reformera skolorna i frankerriket. Alkuin var under stor del av sitt liv diakon och år 796 blev han abbot för S:t Martins kloster i Tours. Han dog den 19 maj 804.

Alkuin kom att spela en betydelsefull roll i den kulturella och politiska förnyelse som ägde rum under Karl den stores tid, den karolingiska renässansen. Reformverket innebar ett återupprättande av »de fria konsterna« och av de romerska klassikerna. Han var  mycket produktiv och skrev läroböcker, teologiska skrifter, helgonlegender, dikter och ett stort antal brev. Den här antologin med texter av Alkuin består av en blandning av poesi, prosa och böner, arrangerade efter olika teman. De bör läsas långsamt och andaktsfullt.

Boken är översatt av Göran Fäldt.

Alkuin av York ingår som nr 1 i Veritas skriftserie »Andliga profiler«.

Häftad, 116 sid.