Att fråga varför

Författare: Madeleine Fredell OP

295 kr

KYRKAN – både som institution och genom de troende – har alltid engagerat sig såväl socialt som politiskt. Efter Andra Vatikankonciliet (1962–1965) intensifierades detta arbete genom grundandet av organet Justitia et Pax, med huvudsäte i Rom och med kommissioner i de katolska stiften världen över. Det övergripande uppdraget var att konkretisera pastoralkonstitutionen Gaudium et spes (1965) genom att på nationell och internationell nivå arbeta för rättvisa och fred.

I sitt förord skriver biskop Anders Arborelius OCD att vi är kallade att vara ljus och salt i världen. Han understryker att kyrkan »mer än någonsin behöver denna profetiska nådegåva och våra insatser för att göra evangeliets röst hörd i en värld, där rättvisa och fred ofta hotas och ibland saknas helt och hållet«. Justitia et Pax uppgift är att fråga varför det ser ut som det gör, att analysera samtidsfenomen i relation till den katolska socialläran och att vara en katolsk röst i aktuella samhällsfrågor.

Boken skildrar den svenska Justitia et Pax-kommissionens arbete under perioden 1987–2020, den period då författaren hade huvudansvaret. Därmed blir framställningen också en pusselbit i Stockholms katolska stifts historia, där ett rikt persongalleri skymtar förbi. Här skildras också det omfattande internationella arbete som ägde rum under den svenska kommissionens första tre decennier.

Häftad, ill., 367 sid.

MADELEINE FREDELL OP (f. 1954) är utbildad utrikeskorrespondent och fil. kand. och ämneslärare i latin, franska och allmän språkvetenskap vid Stockholms universitet samt har en MA i Contemporary Theology från Heythrop College, London University. Hon har även Certificat d’Etudes Biblique med hebreiska och grekiska från Institute Catholique, Paris. År 1980 inträdde hon i dominikanorden och avlade sina slutgiltiga löften år 1985. På uppdrag av biskop Hubertus Brandenburg fick hon huvudansvar för den svenska Justitia et Pax-kommissionen (1987) – ett uppdrag hon behöll t.o.m. 2020 – och Kommissionen för interreligiös dialog (1988). Åren 2003–2008 var hon direktor för stiftsgården Johannesgården i Göteborg.