Av kärlek till verkligheten – ignatianska grundord

Författare: Willi Lambert

75 kr

Hur lär man sig ett andligt språk? Till att börja med bör man skaffa sig ett ordförråd. Av kärlek till verkligheten är ett sådant ordförråd, som ger oss en introduktion i det ignatianska språkets grunder.

Willi Lambert är en framstående Ignatius-kännare och eftersökt reträttmästare. Av kärlek till verkligheten är frukten av hans mångåriga arbete med den andliga tradition som går tillbaka på Ignatius av Loyola (1491–1536) och hans Andliga övningar.

Boken beskriver och förklarar 62 ignatianska grundord, som utifrån sitt historiska ursprung tolkas för vårt liv idag. Den ger oss möjlighet att begrunda och meditera dem ord för ord. En utmärkt introduktion för alla som vill fördjupa sig i den ignatianska spiritualiteten.

Författaren, p. Willi Lambert SJ är författare till ignatiansk litteratur, verksam som reträttmästare, andlig vägledare och föredragshållare i Tyskland.

Översättning av Eva Sjöstrand. 

Häftad, 203 sid.