Bortförd i Irak – en präst berättar

Författare: Saad Sirop Hanna

220 kr

»Idag ska du bli muslim!«

Med gevärspipan mot tinningen ställdes fader Saad inför valet: ditt liv eller islam. Berättelsen om den unge kristne prästens bortförande och nära nog månadslånga fångenskap hos muslimska extremister i Irak är ett drabbande vittnesbörd om ett personligt öde. Men ett öde där det dramatiska förloppet också utgör en brännpunkt för stora och än mer komplexa sammanhang. Vår tids politiska och religiösa konflikter. Den kristna bekännelsens villkor under förföljelse och våld. Vänskapens, kärlekens och förlåtelsens möjligheter. Frågorna efter Guds vilja och avsikt – och slutligen svaret.

Boken gavs första gången ut av Notre Dame University Press med titeln Abducted in Iraq. A Priest in Baghdad (2017) och har belönats med flera priser. Hans Excellens SAAD SIROP HANNA (f. 1972) är apostolisk visitator för kaldéer i Europa och titulärbiskop av Hirta samt gästforskare vid Medieval Institute, University of Notre Dame. Han är bosatt i Södertälje och verksam vid Jungfru Maria kyrka där (invigd 2017).

Boken har ett förord av kardinal Anders Arborelius ocd, biskop av Stockholms katolska stift, och är översatt till svenska av Eva Sjöstrand.

I BTJ-häftet nr 8, 2019, skriver recensenten Ulf Lindgren bl.a.:

Nu börjar skildringarna från terrorn i Irak komma: från politiska och religiösa analyser till ögonvittnesskildringar. [...] En ung kristen präst förs bort, misshandlas under en månad, försöker fly och blir slutligen släppt och kommer hem. Det är riskabelt att skriva en sådan bok. Risken att göra förövarna till monster eller sig själv till martyr är stor. Fader Saad Sirop Hanna undviker dessa fallgropar och lyckas skriva en djupt mänsklig bok genom att fokusera på ögonblicket, på att skildra sin egen rädsla, sina impulser, men också nyansera bilden av förövarna och visa deras osäkerhet i ögonblick av ömhet. Varje boksida blir därmed en beskrivning av människans grymhet och godhet, enfald och mångfald, där rollerna plötsligt kan kastas om.

Bokens författare, numera biskop Saad Sirop Hanna, intervjuades av SVT Södertälje den 22 februari 2019. Se inslaget här.

Inbunden, 210 sid.