Cecilia musikutgåva, vol. IV

750 kr

Cecilia: katolsk gudstjänstbok innehåller sånger för hela kyrkoåret, mässans texter, responsoriepsalmer etc. »Musikutgåvan« eller koralböckerna är tänkta för organister och försångare. Vol. I och II (liggande format) är <ckompanjemangsböcker, vol. III och IV (stående format) innehåller alla melodier där försångare medverkar och ackompanjemang till dessa.

Vol. IV: Mässmelodier och växelsånger, forts.; register till vol. I–IV.

Inbunden

Utgiven av Katolska liturgiska nämnden i Stockholms katolska stift.