Cecilia. Spelbok med ackordanalys

Redaktör: Katolska Liturgiska Nämnden

150 kr

I denna utgåva av gudstjänstboken Cecilia finns ackordanalys till alla de psalmer/hymner som har kunnat förses med sådan.

De flesta nummer i avdelningen »Psalmer och hymner« har medtagits. Undantagna är de med gregoriansk bakgrund samt några med en fritonal orgelsats. Några satser ur kyrialet (melodierna till mässans återkommande sånger) finns med.

I många fall stämmer ackordanalysen i stort sett med de orgelsatser som finns i musikutgåvan band I och II. Ibland är dock ackordanalysen förenklad i förhållande till orgelsatsen.

Annat ur gudstjänstboken Cecilia, som exempelvis sångerna i avdelningarna »Den heliga mässan«, »Psaltarpsalmer och cantica« och »Kyrkoårets böner och texter«, har inte tagits med i denna bok.

För instruktioner till avdelningarna »Psalmer och hymner« samt till »Kyriale«. Melodier till mässans fasta led« hänvisas till Cecilia. Katolsk gudstjänstbok (2013).

Häftad, 609 sid.