Charles de Foucauld

Författare: Lilla syster Annie av Jesus

Översättare: Carl Otto Werkelid

95 kr

Den 1 december 1916 sköts Charles de Foucauld ihjäl. En kristen munk som levde avskild från västvärlden bland muslimska tuareger i den algeriska öknen. Han ville leva fördolt. Han sökte inte uppmärksamhet eller berömmelse. Broder Charles lärde sig tuaregernas språk och kultur, han lyssnade på deras behov och ville bli deras tjänare.

Broder Charles visar oss ett annat slags lyckligt liv. Vi är vana vid att mäta människor med det de har åstadkommit. Ytligt sett hade broder Charles inte mycket att komma med. Han omvände inga muslimer och lämnade ingen blomstrande verksamhet efter sig. Allt han byggde upp förstördes och han själv blev mördad av dem han ville finnas till för. Men efter hans död uppstod många grupper, nya ordensgemenskaper, lekmanna- och prästföreningar inspirerade av hans andlighet. Broder Charles verksamhet kan liknas vid vetekornet som växer i det fördolda.

Charles de Foucauld saligförklarades av påve Benedikt XVI den 13 november 2015.

Författaren, Lilla syster Annie av Jesus, föddes år 1928 i Aveyron i Frankrike. Hon inträdde i orden Jesu små systrar år 1948. Lilla syster Annie av Jesus presenterar i föreliggande bok broder Charles och hans spiritualitet med stor inlevelseförmåga och utifrån hans brev och skrifter. Vi lär känna honom »inifrån« och blir samtida med honom.

Översättning av Carl Otto Werkelid.

Häftad, 137 sid.