Communio

Redaktör: Anders Ekenberg

160 kr

NYHET

Communio: kommunionsånger för sön- och helgdagar innehåller kommunionsånger i gregoriansk tradition för alla kyrkoårets sön- och helgdagar. Melodiernas svårighetsgrad är skiftande. Samlingen representerar ett nytt sätt att överföra den gregorianska sången till svenska.

Utgåvan är sammanställd av f. ANDERS EKENBERG, professor emeritus i teologi och kyrkomusiker samt tidigare biskopsdelegat för gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift och ordförande i Katolska liturgiska nämnden.

Häftad, 160 sid.

HÄR hittar du ett dokument för användning i enlighet med Svenska kyrkans kyrkoår.