De fattigas rikedom: om franciskanskt liv

Författare: Henrik Roelvink OFM

60 kr

För drygt 800 år sedan föddes Franciskus av Assisi. Han blev förebild för ett oräkneligt antal människor och är ett älskat helgon. Nutiden känner honom som »en profet för vår tid« och år 1979 utnämndes han till »miljöns skyddshelgon« av påve Johannes Paulus II. den här boken handlar om franciskansk spiritualitet, det vill säga den helhetssyn på människan och Gud, kyrkan och samhället, som har sitt ursprung i helgonet från Assisi och hans trosliv.

Franciskus budskap ställer egentligen omöjliga krav på oss. Ingen av oss förmår leva så som han gjorde. Men vi får för den skull inte låta oss förtröttas. Och Franciskus säger att det viktigaste av alla råd är: »att inget annat göra än att ivrigt följa Herrens vilja och att behaga honom.« Vi ska söka Gud och vi ska försöka gestalta Jesus Kristus i vårt liv, hans ödmjukhet och fattigdom, hans lydnad och hans lidande.

Författaren Henrik Roelvink (1937–2020) var franciskan och katolsk präst. På Veritas utkom han även med Franciskus av Assisi Skrifter (2011) och Klara av Assisi Skrifter och dokument (2012) samt Låt mig »avlägga räkenskap«.

Häftad, 217 sid.