Den heliga mässan

Redaktör: Katolska Liturgiska Nämnden

40 kr

Detta häfte i fickformat är ett särtryck ur den katolska gudstjänstboken Cecilia (s. 679–732) och innehåller mässans ordning och fasta sånger, inklusive de fyra eukaristiska bönerna. Det kan användas som komplement till eller ersättning för hela Cecilia, särskilt när man firar mässan på andra platser än i den egna kyrkan.

Boken är utgiven av Veritas Förlag på uppdrag av Katolska Liturgiska Nämnden (KLN).

Häftad, 52 sid.