Den helige Benedictus regel

Översättare: Bengt Högberg & Alf Härdelin

200 kr

Den helige Benedictus regel från 500-talet har utövat ett betydande inflytande på den västerländska kyrkan och västerländskt kulturliv genom tiderna. Den inspirerar ständigt nya generationer innanför och utanför klostrets murar.

Här föreligger Den helige Benedictus regel i en modern svensk översättning. En historisk inledning orienterar om hur den har tolkats och tillämpats under de femtonhundra år som har gått sedan dess tillkomst. En introduktion till regelns innehåll ger läsaren den nödvändiga ramen för förståelsen av texten. Boken är också försedd med rikhaltiga förklaringar och parallellhänvisningar.

Boken är översatt av Bengt Högberg och kommenterad av Alf Härdelin.

Inbunden, 205 sid.