Den helige Vincent de Paul

Författare: Luigi Mezzadri CM

Översättare: Malin Loman OP

160 kr

DEN HELIGE VINCENT DE PAUL var bondsonen som blev rådgivare åt 1600-talets kungligheter. Samtidigt brukar han ihågkommas för sina stora insatser för de fattiga. Som ung präst rövades han bort av pirater och såldes som slav i Tunis, men omvände sin tredje ägare och återvände efter två år med sin nye trosfrände i roddbåt över Medelhavet.

Vincent ägde en sällsynt god förmåga att vinna människor – däribland Frankrikes änkedrottning – till engagemang för de utsatta och utstötta. Till hans ännu bestående skapelser hör Missionskongregationen (de s.k. lazaristerna eller vincentianerna) samt Barmhärtighetens systrar, verksamma i slummen. Att gudsvigda kvinnor gick omkring ute på gatorna var vid den tiden provocerande. Men: allt för de fattigas väl!

Ur biskop Anders förord:

Den helige Vincent kunde väcka sina samtida till engagemang. Hans brinnande kärlek till Jesus och hans fattiga smittade av sig. Tänk om denna biografi kunde hjälpa åtminstone en enda människa att attraheras av Jesus till den grad att hon vill sprida den till de mest behövande. Då har vi inte gett ut denna bok förgäves!

LUIGI MEZZADRI CM (f. 1937) föddes i Piacenza  och prästvigdes 1963. Efter studier vid Collegio Alberoni i Piacenza och Siena avlade han examen i kyrkohistoria vid Pontificia Università Gregoriana, där han också verkade som professor under många år. Han har publicerat ett flertal kyrkohistoriska verk med fokus på vincentiansk historia och andlighet, och även forskat och undervisat i den påvliga diplomatins historia vid Pontificia Ecclesiastica Academia i Rom.

Översättning Malin Loman OP

Häftad, 122 sid.

Boken recenserades av Daniel Berg i Katolskt magasin i oktober 2022.