Den lilla vägen dag för dag

Författare: Thérèse av Lisieux

Översättare: Göran Fäldt

70 kr

Den 30 september 1897 dör en ung karmelitsyster, endast 24 år gammal, i sitt kloster i Lisieux. Thérèse hade levt ett helt fördolt liv inom klostrets klausur, ett liv i ständig bön och sträng botgöring utan att ha nästan någon kontakt med yttervärlden. Ändå kommer hon att bli ett av de mest älskade av den nya tidens helgon och påverka hela atmosfären i den katolska världen.

Andra Vatikankonciliet likaväl som kyrkans universella katekes har påverkats mycket av denna lilla karmelitsyster och hennes budskap. Därför får det inte heller förvåna oss att Thérèse blivit utropad till kyrkolärare, fast hon aldrig studerat teologi i vanlig mening. Hennes genialitet ligger på hjärtats plan.

Man skulle kunna dra en rak linje från Thérèse via syster Faustina fram till påve Franciskus, han som för hela världen har lyckats förmedla bilden av en oändligt barmhärtig och nådig Gud.

I den här lilla skriften föreligger korta reflektioner, dag för dag, under ett år, av Thérèse av Lisieux.

Översättning av Göran Fäldt. Inledning av biskop Anders Arborelius.

Inbunden, 86 sid.