Den stora upplevelsen

Författare: Karl Eidem

45 kr

I samband med en omskakande frälsningsupplevelse konverterade judinnan Edith Stein till den katolska kyrkan 1921. Efter att under många år ha sökt sanningen, framför allt inom den akademiska psykologin och filosofin, resulterade en natts läsande av kyrkoläraren Teresa av Avilas texter i Steins religiösa omvändelse.

Trots att hon själv förblev förtegen om sin frälsning så är ’den stora upplevelsen’ i hennes liv väl känd och beskriven i den katolska traditionen.

Den stora upplevelsen är ett försök att sätta in händelsen i dess historiska kontext för att förstå den bättre. Även om dess innersta kärna – mötet mellan Gud och människa – förblir ett mysterium så kan vi följa det en bit på vägen. Det envisa sanningssökandet, de personliga besvikelserna och de oväntade mötena och insikterna formade och förberedde Edith Stein för den händelse som radikalt förändrade hennes liv.

På grund av sitt judiska ursprung fördes karmelitsystern Edith Stein tillsammans med sin syster Rosa ill Auschwitz i augusti 1942, där de troligen avrättades omedelbart efter ankomsten. År 1987 saligförklarades on av påve Johannes Paulus II i Köln och 1998 helgonförklarades hon. Hon firas den 9 augusti.

När påven, den helige Johannes Paulus II,
gjorde Edith Stein till ett av Europas skyddshelgon
var det ett profetiskt och symboliskt
viktigt tecken. Ändå är denna kvinna förvånansvärt
lite känd och studerad i vårt
land, fastän hennes person och hennes budskap
har mycket att ge människor i vår tid
och miljö. Därför är det mycket glädjande
att vi nu får en bok som denna.

Ur biskop Anders Arborelius förord

Häftad, 175 s.