En värdig död – katolska perspektiv

Redaktör: Anna Minara Ciardi

175 kr

LIVETS SLUT – vare sig det gäller mig själv eller någon närstående – är något som vi alla ställs inför, förr eller senare. Kanske känns tanken på att det jordiska livet en gång ska ta slut fjärran eller ofattbar.

Bokens syfte är att öka kunskapen om frågor kring livets slut, som här belyses ur ett katolskt perspektiv, i en svensk kontext. Författarna i denna antologi har utifrån sin respektive yrkesexpertis och erfarenhet närmat sig ämnet »livets slut« från olika perspektiv – för att uppmärksamma något som är ständigt aktuellt och som berör oss alla. Boken är en uppmuntran till att reflektera över livets slut och att ta del av den katolska synen på frågor som rör döende och död. Kunskap om livets slut hjälper oss att acceptera vår egen dödlighet och underlättar vid ställningstaganden och ansvar i dessa svåra frågor.

Boken är utgiven i samarbete med Respekt. Generalsekreterare är Benedicta Lindberg.

Häftad, ill., 168 sid.

Om författarna

Msgr Andrés BERNAR BORDA, präst och doktor i moralteologi samt specialistläkare inom ortopedi.

P. Klaus P. DIETZ SJ, jesuitpater, tidigare ledamot i Respekts råd.

F. Björn GÖRANSSON, präst, ledamot i Respekts råd.

Benedicta LINDBERG, generalsekreterare för Respekt.

Jenny LINDBERG, med. dr, specialist i internmedicin och njurmedicin, överläkare på Skånes universitetssjukhus, Lund–Malmö, doktorand i medicinsk etik vid Lunds universitet. Tidigare ledamot i Respekts råd.

Mikaela LUTHMAN, specialist i internmedicin och hematologi, överläkare på Stockholms sjukhem och diplomerad i palliativ vård. Tidigare ledamot i Respekts råd.

Bernadetta MAJERCZYK, specialist i barn- och ungdomsmedicin, överläkare på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, ledamot i Respekts råd.

 

Omnämnanden

Fredrik Wenell skriver om boken på ledarplats i Dagen den 8 juli 2023.
Bengt Säftsten recenserar boken i Katolskt magasin den 6 februari 2024.