Familiaris consortio

Författare: Johannes Paulus II, påve

Översättare: Håkan Hammarén

98 kr

I boken Familiaris consortio - Om den kristna familjens roll i den moderna världen skriver påve Johannes Paulus II:

Liksom varje annan levande verklighet, är även familjen kallad till att utvecklas och växa. Efter förlovningstidens förberedelse och äktenskapets sakramentala firande, börjar paret sin dagliga färd mot ett successivt förverkligande av äktenskapets värden och uppfyllandet av dess förpliktelser. I trons ljus och i kraft av hoppet blir också den kristna familjen, i gemenskap med Kyrkan, delaktig i den jordiska pilgrimsvandringen mot den fulla uppenbarelsen och manifestationen av Guds rike. Därför måste det än en gång betonas att Kyrkans pastorala ingripande för att stödja familjen är mycket angeläget. Familjens själavård måste stärkas och utvecklas med all kraft, och den måste hanteras som ett verkligt prioriterat område, i förvissningen om att evangelisationen i framtiden kommer att vara starkt beroende av huskyrkan.

Översättning av Håkan Hammarén.

Häftad, 156 sid.