I hoppet är vi frälsta (Spe salvi)

Författare: Benedikt XVI, påve

Översättare: F. Ingvar Fogelqvist

40 kr

»I hoppet är vi frälsta«, säger den helige Paulus till romarna och även till oss (Rom 8:24). Hoppet är ett nyckelord i kristendomen. De kristna har en framtid – det eviga livet. Jesus Kristus visar oss vägen bortom döden. Framtidens port har slagits upp.

Människans hopp är Gud – Gud som älskar oss »tills allt är fullbordat« (Joh 19:30). Människan är skapad för evigheten. Utan gud har hon inget hopp. Jesus säger: »känn ingen oro och tappa inte modet« (Joh 14:27).

Påve Benedikt XVI:s encyklika Spe Salvi behandlar det kristna hoppet. Encyklikan utgör den andra i en serie om tre; övriga är Gud är kärleken (Deus caritas est) och Kärlek i sanning  (Caritas in veritate).

Boken är översatt av Ingvar Fogelqvist.

Häftad, 93 sid.