I martyrernas och bekännarnas tid

Författare: Cyprianus, helgon & Hieronymus, helgon

Översättare: Göran Fäldt

25 kr

Cyprianus föddes i början av 200-talet. Han var verksam i Nordafrika. Kyrkan var under denna tid utsatt för svåra förföljelser. År 250 utnämndes Cyprianus till biskop av Kartago och bara åtta år sendare led han martyrdöden. I den här skriften föreligger brev och skrifter av den helige Cyprianus samt en skildring av hans martyrdöd.

När Hieronymus föddes år 342 var kyrkans ställning helt annorlunda än under Cyprianus levnad. Kyrkan var nu en tillåten religion i romarrriket och blev statsreligion år 380. 300-talet kännetecknades av olika lärostrider; vid koncilierna i Nicea (år 325) och Konstantinopel (år 381) fastställde kyrkan sin tro.

Hieronymus prästvigdes år 378 och hans stora verk var översättningen av Bibeln från hebreiska och grekiska till latin, Versio Vulgata. Han polemiserade även med olika heretiker, bland annat prästen Helvidius, som menade att Jesus hade ett antal bröder som var biologiska barn till Maria och Josef. Katolska kyrkan lär att Maria är semper virgo, alltid jungfru. I skriften Mot Helvidius, som här återges i utdrag här, argumenterar Hieronymus för den ståndpunkten. Han dog år 420 och helgonförklarades.

Översättning av Göran Fäldt.

Häftad, 158 sid.