Introduktion till kristendomen

Författare: Joseph Ratzinger

Översättare: Stefan Jarl

345 kr

I NYTRYCK

Joseph Ratzinger (1927–2022), senare påve Benedikt XVI, publicerade 1968 denna bok om kristen tro. Under studentrevoltens år, när många gamla sanningar ifrågasattes, gick han till kristendomens källor för att undersöka om de höll för en kritisk prövning. Med sitt skarpa intellekt, sin lärdom och sitt formfulländade språk skrev Ratzinger denna reflekterande bok om den kristna trons centrala övertygelser. Här brottas han med tro och tvivel på ett sätt som har gjort boken till en uppskattad klassiker bland både troende och icke-troende läsare.

Introduktion till kristendomen gavs för första gången ut i svensk översättning hösten 2018 och kommer nu här i en andra, reviderad utgåva. Boken kommenterar den apostoliska trosbekännelsen utifrån bibliska, teologiska, filosofiska och historiska perspektiv. Vi får läsa om Guds människoblivande, frälsningen, helvetet, uppståndelsen, det eviga livet och mycket mer.

Joseph Ratzinger var då denna bok skrevs professor i teologi vid universitetet i Tübingen. 1977 utnämndes han till kardinal och 1981–2005 var han prefekt för Troskongregationen i Rom. 2005 valdes han till påve och antog namnet Benedikt XVI. Han efterträddes 2013 av påve Franciskus.

Boken har översatts till svenska av Stefan Jarl. För den teologiska fackgranskningen står professor Gösta Hallonsten och p. Fredrik Heiding SJ.

Ett exemplar av boken överlämnades till författaren via p. Federico Lombardi SJ vid Fondazione Ratzinger i februari 2019.

Boken har recenserats i:

Signum 1/2019 (Mårten Björk)
Budbäraren den 4 juni 2019 (Torbjörn Aronson)

Mjukband, 336 sid.