Jesu liknelser

Författare: Denis McBride

Översättare: Eva Sjöstrand

75 kr

Jesu liknelser, såsom de skildras i evangelierna, drar in läsaren i en historia: »En man hade två söner«, »I en stad fanns det en domare«, »Två män gick upp till templet för att be«, »En jordägare går ut för att leja arbetare till sin vingård« osv.

Vi blir genom liknelserna försatta i andras värld och upplevelser. Det kan handla om en konflikt angående arv, rättvisa, bön, arbete etc. Liknelsen tar avstamp i vardagslivet. Det är deras styrka men medför också ett problem. De människor som Jesus vände sig till på den tiden levde i ett helt annat samhälle än vårt. Avståndet mellan dem och oss kan kännas väldigt långt.

Denis McBrides bok hjälper läsaren att överbrygga det historiska gapet. Han sätter in liknelserna i sin historiska kontext och läsaren blir därigenom bekant med den värld som Jesu liknelser tar avstamp i. Då visar det sig att de frågor och problem som behandlas i liknelserna är i högsta grad aktuella, och att de perspektiv de ger är väl värda att begrunda.

Författaren, Denis McBride CSsR, är katolsk präst från Skottland. Han har forskat, föreläst och skrivit flera böcker om Nya testamentets exegetik.

Översättning av Eva Sjöstrand.

Häftad, 203 sid.