Jesuiternas historia i Sverige 1879–2001

Författare: Klaus Schatz SJ

Översättare: Kaj Engelhart & Veritas Förlag

265 kr

NYHET

BOKHANDLARE, CHEFREDAKTÖR, ansvarig för flyktingarbete, generalvikarie, forskare, författare, kaplan, kock, kyrkoherde, portvakt, professor i etik, rektor, skräddare, studentpräst, universitetslärare – alla dessa uppgifter vittnar om den mångfald av uppdrag som har varit och är förenade med kallelsen att leva i Jesu sällskap – i jesuitorden – i Sverige.

Jesuiternas bidrag till den katolska kyrkans återetablering i Sverige är omfattande och betydelsefullt. Till en början stod församlingsarbetet i centrum för missionen, men så småningom kom de intellektuella verksamheterna mer i förgrunden, med föredrag, författarskap, bokutgivning, tidskrifter, kurser, bokhandel, studier och forskning och inte minst genom grundandet av en högskola för filosofi, teologi och kultur – Newmaninstitutet i Uppsala.

Jesuiterna i Sverige har i allra högsta grad medverkat till att den katolska kyrkan på nytt tagit plats i det offentliga rummet och i det intellektuella samtalet. I boken Jesuiternas historia i Sverige 1879–2001 har jesuitpatern Klaus Schatz, tidigare professor i kyrkohistoria i Frankfurt am Main, utifrån skriftliga källor och genom intervjuer med dem som idag lever i Jesu sällskap i Sverige ingående skildrat hur detta gick till och vilka de inblandade var.

Svensk översättning av Kaj Engelhart & Veritas Förlag.

Inbunden, ill., 237 sid.

Boken är tryckt med bidrag från Birgittaföreningen, Franz-von-Sales-Stiftung/Bonifatiuswerk & Samfundet Pro Fide et Christianismo som förvaltare av kyrkoherde Nils Henrikssons stiftelse.

Bonifatiuswerk Markenzeichen RGB