Josefina. Drottning av Sverige och Norge

Författare: Gunnel Becker & Gunnel Enby

20 kr

Drottning Josefina (1807–1876) är för inte så få endast ett historiskt namn bland många andra. Men där bakom döljer sig ett djupt mänskligt kvinnoöde.

Endast 16 år gammal gifte hon sig med Oscar I och kom samma år till Sverige. Josefina var drottning av Sverige och Norge 1844–1859. Hon förblev katolik och bidrog till byggandet av den första katolska kyrkan, sedan reformationen, i Stockholm år 1837.

Josefina stödde aktivt Oscar I:s reformpolitik, såsom förbättrad fattigvård, humanare fångvård och arvsrätt för kvinnor.

Författarna Gunnel Becker och Gunnel Enby gör i föreliggande skrift en initierad exposé över Josefinas liv och utveckling.

Josefina. Drottning av Sverige och Norge ingår som nr 1 i Birgittaföreningens skriftserie.

Häftad, 50 sid.