Kastanjer och rökelse

Författare: Karin Liljequist

225 kr

Bakom Medborgarhuset på Folkungagatan i Stockholm låg fram till mitten av 1960-talet S:t Eriks katolska skola, med hundraåriga anor och nunnor i svarta slöjor. Här gick författaren själv några år under 1950-talet, men lämnade kyrkan i tonåren.

Gamla minnen väcker frågor. Vilka var skolsystrarna – nunnorna som var våra lärare? Varifrån kom de och varför? Och hur upplevde vi elever skolan? Svaret på frågorna tar avstamp i 1700-talets Sverige.

Som en röd tråd i boken löper skolsystrarnas egna dagböcker från 1931 till mitten av 1960-talet, återfunna Angerklostrets arkiv i München och aldrig tidigare publicerade. De ger en bild av några ovanligt starka kvinnor, oavsett vad vi elever tyckte om dem – initiativrika, uthålliga och framför allt självständiga i allt de gjorde, trots dålig ekonomi och svåra arbetsförhållanden.

Vi elever som gick i skolan på 1950- och 1960-talet minns kastanjerna på skolgården, det vackra, grönskimrande ljuset och den gamla, slitna byggnaden med dess märkliga vrår och dunkla korridorer. Vi minns också högtiderna, andakterna och disciplinen, liksom den förfärliga maten. Många tyckte om skolan och de erfarenheter den gav, andra inte. Gemensamt för oss är att den på ett eller annat sätt har satt avtryck i våra liv.

KASTANJER OCH RÖKELSE: S:t Eriks katolska skola på Södermalm – historia och minnen är av intresse inte minst för den som vill läsa en bit Stockholms- och kvinnohistoria. Boken utgår från historiska källor, arkiverade handlingar och brev samt skolsystrarnas och elevernas minnen och erfarenheter.

Karin Liljequist Foto: JG Communications.

Författaren Karin Liljequist (f. 1949) har varit verksam som journalist i ca 40 år. KASTANJER OCH RÖKELSE är hennes första bok. Den har ingen formell koppling till katolska kyrkan i Sverige eller S:t Eriks katolska skola.

Det är aldrig lätt att ge en objektiv bild av sin egen barndom, men författaren har tagit hjälp av andra elever för att försöka fånga in de olika aspekterna av hur det var att växa upp som katolskt barn och undervisas av nunnor. Med humor och värme skildrar hon en annorlunda och okänd Stockholmsmiljö. Hon har lyckats förmedla ett vittnesbörd om en del av vår svenska historia, som de flesta inte har en aning om. I det arbetet har hon också hittat och bearbetat unika dokument, skolsystrarnas egna dagböcker, som på ett personligt sätt beskriver hur det var att komma till ett främmande land för att undervisa och arbeta i den katolska skolan.

KARDINAL ANDERS ARBORELIUS OM BOKEN

Inbunden, ill., 172 sid.

Boken har uppmärksammats i Katolskt magasin nr 7/2020 och nr 9/2020 samt recenserats i Signum nr 2/2021.
Boken omnämns i DN den 20 december 2020: https://www.dn.se/sthlm/botanisera-i-bocker-om-stockholm/.

Danagard (1)