Katarina av Siena

Författare: Bernard Sesé

Översättare: Ylva-Kristina Sjöblom OP

60 kr

Katarina av Siena (1347–1380), mystiker, kyrkolärare, skyddshelgon för Europa, har sedan länge ansetts som en av de stora kvinnorna i Kyrkan. Tidigt utmärktes hennes liv av bön och kärleksverksamhet, hon vårdade exempelvis leprasjuka. Hon drogs även in i det kyrkopolitiska livet, där hon kom att verka på ett sätt som mycket liknar den heliga Birgittas.

Katarina av Siena växte upp i sviterna efter digerdöden – åren kring 1350 – och hon förmanade till botgörelse, omvändelse och kyrkoreformer. Hon sökte bestraffa prästerskapet och inte minst påvarna för deras världsliga leverne, och verkade särskilt för påvarnas återvändande från Avignon till Rom.

Hon skonade inte sig själv i sitt karitativa och politiska arbete. Hon for fysiskt illa och dog endast trettiotre år gammal. På sin dödsbädd ska hon ha sagt: »ni kan vara förvissade om att jag har gett mitt liv åt den heliga Kyrkan«. Utan förbehåll satsade hon sitt liv i Kyrkans tjänst. Katarina av Siena helgonförklarades år 1461.

Boken är översatt av Ylva-Kristina Sjöblom.

Katarina av Siena ingår som nr 2 i Veritas skriftserie »Andliga profiler«.

Häftad, 209 sid.