Katolsk studiebibel

Redaktör: Tord Fornberg

695 kr

ETTÅRSJUBILEUM!

 

Vad är katolsk studiebibel? Varför ska man läsa den? Hur ska man läsa den? Vem är bibelns absoluta mittpunkt? Vad kan studiebibeln hjälpa oss med? Hur kan jag fördjupa mig i bibelns budskap tillsammans med andra? Alla dessa frågor besvaras i filmen »Tag och läs!« av Mattias Piltz. Medverkar gör kardinal Anders Arborelius, bibellärare Emanuel Sennerstrand, S:ta Elisabets folkhögskola, och verksamhetsutvecklare Carina Björklind från Studieförbundet Bilda.

Katolsk studiebibel: Bibel 2000 med katolska kommentarer

Man kan närma sig Bibeln på olika sätt. Exegeterna gör det ofta med hjälp av en historisk-kritisk granskning, som kan hjälpa oss att förstå vad författarna av de heliga skrifterna verkligen menade. De som vill be   och komma Gud nära och förvandlas av hans nåd gör det genom lectio divina, ett mer meditativt och begrundande sätt att läsa. Denna utgåva balanserar mellan dessa två läsarter för att så belysa Bibeln ur olika perspektiv. Vår kristna tro bygger på Guds människoblivande, att Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Denna tro på att Ordet som av all evighet utgår av Fadern har blivit människa innebär att han fortsätter att tala till oss genom mänskliga ord. På så sätt får Bibelns ord sin fulla genomslagskraft. Den över allt upphöjde Guden har stigit ner i vår värld och fortsätter att uppenbara sin sanning för oss i alla tider och miljöer.

Det är min förhoppning och bön, att många skall få möta Jesus på ett djupare och mer omvälvande sätt genom denna bibelutgåva. Redan i det första förbundet finns denna brinnande längtan efter Messias Frälsaren, som sedan träder oss till mötes i hela sin verklighet i det nya förbundet. Vi är alla inbjudna att ta emot honom här och nu och låta honom förvandla hela vår verklighet. Vi kan aldrig tacka Gud tillräckligt för att han har gett oss sin egen Son, sitt eviga Ord som fortsätter att tala till oss i den heliga Skrift.

Ur biskop Anders förord

Bibeln är den äldsta och viktigaste delen i kyrkans heliga tradition. Det är i Bibelns ord som vi får kännedom om hur Guds frälsningsverk tog sin början med patriarken Abraham och fick sin fullbordan när Gud själv trädde in i världen genom sin Son. Det är i första hand i kyrkan, i hennes liturgi och förkunnelse som katoliken möter bibelordet. Bibelns ord måste alltid tolkas i ljuset av kyrkans tradition, hennes samlade troserfarenhet.

Ur Tord Fornbergs förord

Bibeln är alltid aktuell, och i här möter vi Skaparen, patriarkerna och profeterna samt de första vittnesbörden om kyrkans Herre. Texterna är tillkomna i en specifik, historisk kontext, och måste tolkas utifrån den – men inte tolkas i första hand av oss som enskilda individer utan i ljuset av kyrkans tradition och dem som gått före.

Katolsk studiebibel är ett vittnesbörd om hur den katolska kyrkan i Sverige står med ett ben i en svensk kontext – där bibelöversättningar sedan reformationens dagar varit en statlig angelägenhet med kommissioner – och ett i en universell katolsk kontext, där bibeln tolkas av kyrkan själv (genom kyrkofäder, koncilier, påvliga dokument, katolska bibelforskare och kyrkans egen katekes) snarare än genom ett fåtal uttolkare.

Emanuel Sennerstrand, som fick biskopens uppdrag att utarbeta inledningar och kommentarer till bibelböckerna, skriver:

För första gången får vi en helbibel på svenska med för katolska kyrkan rätt antal böcker (73) och i rätt ordning (som i Vulgata). Aldrig tidigare har det i Sverige getts ut en helbibel med katolska kommentarer. Jag har under skrivandet försökt att leva mig in i en katolsk läsares situation och placerat kommentarerna där jag tror att läsaren behöver hjälp att komma vidare, i katolska kyrkans riktning. Det roligaste har varit att skriva kommentarer till GT. Särskilt att hitta formuleringar som bildar broar mellan GT och NT och koppla dem till våra liv. Kommentarerna till Romarbrevet var en utmaning. Ju mer jag läste på desto mer förvirrad blev jag. Hur skriver man egentligen korta kommentarer till svårtolkade bibelställen.

Läs FÖRSTA MOSEBOKEN med inledning och kommentarer

Ex 1 Mos 1

Projektet med att ta fram Katolsk studiebibel initierades av biskopen år 2015. Jämte utförliga inledningar till samtliga bibelböcker finns katolska kommentarer,  som har hämtats från kyrkofäderna, koncilietexter, påvliga dokument, katolska exegeter och Katolska kyrkans katekes. Inledningarna till varje bibelbok består av avsnitt om författare, datering, adressat, struktur och tema. Allt material har granskats ur bibelvetenskaplig synpunkt av docent Tord Fornberg, Uppsala, och ur teologisk synpunkt av professor Gösta Hallonsten, Lund.

Linnetrådshäftat mjukband, 3496 sid.

Emanuel Inbundet Ex St Mikkel Mindre
Emanuel Sennerstrand, som skrivit introduktioner och katolska kommentarer, håller i det första färdiga exemplaret av studiebibeln. Bilden är tagen på tryckeriet St. Michel Print Oy, Finland, som för Stockholm katolska stift också producerat Cecilia, Oremus och Timmarnas liturgi.

Kardinal Med Katolsk Studiebibel Lignell

Kardinal Anders Arborelius med Katolsk studiebibel, som han initierade och hela tiden varit helhjärtat engagerad i. Foto: Kristoffer Lignell.

STUDIEHANDLEDNINGAR

Uppdaterade studiehandledningar till Katolsk studiebibel (Nya Testamentet) från studieförbundet Bilda och Veritas/Stockholms katolska stift hittar du HÄR.
Genom ett samarbete med studieförbundet Bilda kommer Emanuel Sennerstrand att göra ett antal församlingsbesök under 2023. Kontakta din lokala verksamhetsutvecklare vid Bilda för att boka en träff!

ANDRAS RÖSTER...

Johan Unger, docent och domtprost emeritus, i Kyrkans Tidning, juni 2023.

Tobias Hägerland, docent i Nya testamentets exegetik, i Katolskt magasin, februari 2023.
Vatican News uppmärksammade detta och intervjuade Emanuel Sennerstrand i november 2022.

Bibeltexten i Katolsk studiebibel är Bibelkommissionens översättning med noter och parallellhänvisningar © Svenska Bibelsällskapet, 2000

Utgivningen och spridandet av Katolsk studiebibel sker i samarbete med Studieförbundet Bilda

Bilda Grund