Katolska kyrkan i fickformat

Författare: Erwin Bischofsberger SJ

75 kr

Författaren ger i föreliggande bok en orientering – från »fågelperspektiv« – om den Katolska kyrkans tro. Här behandlas påven, Bibeln, sakramenten, Maria, helgonen ... och givetvis kyrkans hjärtpunkt – Guds uppenbarelse i Jesus Kristus.

Erwin Bischofberger SJ (1936–2012), teol. dr, var verksam som professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet.

»Denna introduktionsskrift söker förmedla den Katolska kyrkans tro som har sitt ursprung i Jesu Kristi person och budskap. Det rör sig emellertid snarare om en överblick över kyrkans tro än om en mängd enskilda detaljer. Det är en blick på kyrkan från fågelperspektiv där man förhoppningsvis undan för undan kommer att skymta helheten. Tyngdpunkten har lagts på kyrkans gudsbild och kyrkans människosyn som är kärnan i Jesu Kristi förkunnelse. Vidare löper kyrkans syn på sig själv utifrån Andra Vatikankonciliet (1962–1965) som en röd tråd genom hela framställningen. Även andra röster än kyrkans egen kommer att höras.«

Inbunden, 90 sid.