Katolska läroår: Uppsala – Paris – Rom

Författare: Gunnel Vallquist

255 kr

På Marie Bebådelsedag den 25 mars 1939 konverterade Gunnel Vallquist till den katolska kyrkan. I Katolska läroår blir det tydligt att det för henne inte var slutet på en resa, utan början – en »utbildning till katolik« såväl som ett »bildningsarbete« – vilken kom att prägla hela hennes långa och händelserika liv. Hågkomsten av mötet med många goda tjänare – vigda eller ej – liksom känslan av att vara en liten del av en väldig koloss och med uppdrag att förvalta gäller även oss.

Här får vi följa Gunnel Vallquist under dryga tjugo år, vilka mer än andra formade och utmanade henne som katolik. Andra Vatikankonciliet (1962–1965) och dess reformarbete kom att utmana henne på nytt. Till kyrkans andliga skatter – liturgin, fromhetslivet, mystiken – fogades nu påveämbetets vis à vis lekmännens roll och ekumeniken som avgörande spörsmål.

I Katolska läroår möter en del konflikter och personliga besvikelser, men det är ändå hoppet och hoppfullheten om hela den katolska kyrkan som genomsyrar framställningen. Epilogen manar till eftertanke, särskilt vad gäller kyrkan som en levande organism, med levande stenar.

Katolska läroår utkom första gången 1995. Detta är den andra utgåvan med varsam språklig revidering av Carl Otto Werkelid.

Inbunden, 216 sid.

GUNNEL VALLQUIST (1918–2016) var författare, översättare och ledamot av Svenska Akademien. Hennes författarskap präglades av teologiska, religiösa, kyrkliga angelägenheter och hon var en oförtröttad röst i kampen mot okunnighet och florerande fördomar om den katolska kyrkan och hennes lära i en svensk kontext.

Vallquist Gunnel Culla Montan Mindre

Foto: Ulla Montan

Läs Margareta Murray-Nymans recension i Katolskt magasin från augusti 2022.

Boken är tryckt av DanagårdLitho AB

Danagard