Konsten att leva i kärlek

Författare: Chiara Lubich

Översättare: Margareta Emrén

150 kr

»Älska din nästa« – är det lättare sagt än gjort? I den här boken delar Chiara Lubich med sig av råd, insikter och livserfarenheter inom ämnet kärleken till nästan. Hon beskriver här »Konsten att leva i kärlek« utifrån olika infallsvinklar som alla är hämtade ur Jesu ord och exempel.

Chiara Lubichs (1920–2008) skrifter har översatts till över 90 språk. Hon mottog ett flertal utmärkelser, bl.a. Unesco:s fredspris 1996, och inbjöds som talare i FN:s hög­kvarter i New York.

Den kärlekens enhet som finns i Gud själv måste ta också oss i besittning, så att vi kan leva i kärlekens enhet med alla människor vi möter. Då blir livet mycket enklare att leva och trots alla olikheter kan vi hitta enstämmighet i en ofta splittrad inre och yttre tillvaro. [...] Chiara framställer vår uppgift att älska vår nästa som en högt värderad nådegåva och inte enbart som en tung börda. Hon vet att det ibland är mycket arbetsamt att visa andra människor samma kärlek som Jesus visar oss men hon betonar att det alltid är värt besväret. Vare sig vi tänker på det eller inte möter vi Kristus i de medmänniskor som kommer i vår väg. Dessutom kan varje människa lära oss något nytt.

Ur förordet av kardinal Anders Arborelius och biskop Karin Johannesson

Översatt av Margareta Emrén.

Häftad, 132 sid.

Foto Lubich Chiara100 550X550

Foto: © CSC Audiovisivi

Tryckt med bidrag från Franz-von-Sales-Stiftung /Bonifatiuswerk Paderborn & Studieförbundet Bilda.

Bonifatiuswerk Markenzeichen RGB Bilda Grund


Danagard