Korsvägen

Författare: Anders Arborelius, biskop

98 kr

Denna meditation över korsvägen utgår från korsvägstavlorna i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm. Det är genom Jesu heliga kors, som frälsningen kommer oss till del och vi leds fram till uppståndelsens härlighet. När vi går korsvägen, väcks vår kärlek till Jesus till liv.

Vi får i korsvägen lära oss att knyta samman Jesu lidandes väg med vårt lidande. Vi får se att världens lidande är infogat i Jesu lidande. Ingen är ensam i sitt lidande. I Jesu lidande ansikte känner vi igen varje människas lidande.

Men hur tungt och svårt lidandet än är, vet vi att Guds självutgivande kärlek får sista ordet. Jesus har besegrat död, lidande och synd genom att ta det på sig och låta det passera genom sitt heliga hjärta.

Korsvägen ställer oss alltid inför ett val: att säga ja eller nej till Jesus. Någon mellanväg finns inte.

Inbunden, 66 sid.