Kristen etik i fickformat

Författare: Erwin Bischofsberger SJ

38 kr

Det mänskliga livet är inte möjligt utan etiskt tänkande och moraliskt handlande. Att behöva välja ståndpunkt hör till människans villkor.

Den kristna etikens grund är för det första förnuftets insikt, för det andra Nya testamentets budskap och för det tredje kyrkans tolkning av både mänsklig insikt och gudomlig uppenbarelse.

Författaren Erwin Bischofberger SJ (1936–2012), teol. dr, var verksam som professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet. Under åren 1985–2000 var han medlem i Statens medicinsk-etiska råd. Bischofberger har skrivit ett flertal böcker inom ämnesområdena medicinsk etik och teologi.

Inbunden, 86 sid.