Kristi kärlek till migranterna

Författare: Påvliga rådet för migranter och nomader

Översättare: Ylva-Kristina Sjöblom OP

40 kr

Dagens migrationer är de största någonsin i världshistorien. Under det senaste årtiondet har fenomenet som berör över tvåhundra miljoner människor blivit en strukturell verklighet i vårt nutida samhälle.

Dokumentet, Kristi kärlek till migranterna (Erga migrantes caritas Christi) från Påvliga rådet för själavård bland migranter och nomader, är tänkt att vara den katolska kyrkans svar på migranternas nya pastorala behov och ett sätt att vägleda dem.

Häftad, 142 sid.