Kristus lever

Författare: Franciskus, påve

Översättare: Martin Wessbrandt

0 kr

Kristus lever (Christus vivit) är påve Franciskus apostoliska uppmaning till de unga och till hela Guds folk. Uppmaningen är ett resultatet av den s.k. ungdomssynoden som samlades hösten 2018.

Kära unga,
ni är ovärderliga! Ni är inte till salu! Jag ber er, låt er inte köpas. Låt er inte bli förförda. Låt er inte förslavas genom olika former av ideologisk kolonisering som sätter griller i era huvuden med resultatet att ni slutar som slavar, missbrukare och förlorare i livet. Ni är ovärderliga. Upprepa alltid detta: Jag är inte till salu, inget pris kan köpa mig. Jag är fri! Förälska er i denna frihet, den som Jesus ger er.

Ur påve Franciskus text

Det finns så många talenter, så stor godhet och kärlek, som slumrar inom en ung människa och bara väntar på att få födas fram genom Andens livgivande vatten för att kunna befrukta Kyrkans liv.

Ur biskop Anders förord

Texten är försedd med en studiehandledning och Veritas Förlag och Stockholms katolska stift ger ut den med ekonomiskt bidrag från Studieförbundet Bilda och Birgitta Föreningen.

Texten finns tillgänglig kostnadsfritt via länken nedan, stiftets hemsida (www.katolskakyrkan.se) eller hos Bilda (www.bilda.nu).

Om du vill citera texten eller använda den på annat sätt måste du ange "Copyright: Veritas Förlag, 2019".

Texten är översatt av Martin Wessbrandt.

Häftad, 190 sid., andra tryckningen.

KRISTUS LEVER (pdf)