Kyrkan och religionerna: katolska grunddokument

Redaktör: Kaj Engelhart

40 kr

Kyrkan och religionerna innehåller åtta katolska grunddokument samt ett tal av påve Johannes Paulus II:

Ur Lumen gentium, Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om kyrkan, 1964.

Nostra aetate, Andra Vatikankonciliets deklaration om de icke-kristna religionerna, 1965.

Ur Gaudium et spes, andra Vatikankonciliets pastorala konstitution om världen av idag, 1965.

Kyrkans attityd till utövare av andra religioner, Sekretariatet för de icke-kristna, 1984.

Ur Redemptoris missio, encyklika av påve Johannes Paulus II, 1990.

Dialog och förkunnelse, Påvliga rådet för interreligiös dialog, 1991.

Ur Dominus Iesus, deklaration från Kongregationen för trosläran, 2000.

Ur Novo millennio ineunte, encyklika av påve Johannes Paulus II, 2001.

Tal till unga muslimer i Casablanca, Marocko, av påve Johannes Paulus II, 1985.

Häftad, 142 sid.