Lösa kort till »Timmarnas liturgi«

45 kr

NYHET

Har du tappat bort de lösa korten till Timmarnas liturgi? Vill du ha en uppsättning kort i varje band?

Nu finns möjligheten att köpa plastade kort separat i paket om 3, alltså de kort som följde med från början:

»Återkommande texter«
»Psalmer och canticum; Laudes söndag vecka 1«
»Psalmtoner«