Man och kvinna till Guds avbild

Författare: Sr Sofie Hamring OP

79 kr

Påve Johannes Paulus II:s banbrytande verk Kroppens teologi om den mänskliga sexualiteten har kallats för »en tidsinställd teologisk bomb som kan innebära en vändpunkt, inte bara för katolsk teologi utan också för modern idéhistoria«.

Den här skriften ger en kort sammanfattning av detta verk. För en utförligare framställning på svenska hänvisas till syster Sofies bok Till man och kvinna skapade han dem. En introduktion till Kroppens teologi (Artos förlag, 2011).

Påve Franciskus har betonat att moralfrågor måste sättas in i en kontext. »Vi behöver en förkunnelse som är koncentrerad på det väsentliga, det som kan väcka nyfikenhet och verka attraktivt, det som får hjärtat att brinna. Evangeliet måste bäras fram enklare, djupare, varmare. Och utifrån detta budskap kommer så de moraliska konsekvenserna.«

Det är just en sådan kontext Kroppens teologi erbjuder. Många är de – äkta par, ungdomar och ordensfolk - som kunnat vittna om hur denna djärva nyformulering av kristen antropologi haft en befriande verkan på det egna livet.

Sr Sofie Hamring är dominikansyster och tillhör Sankt Dominikus kloster i Rögle utanför Lund.

Häftad, 60 sid.