Nostra aetate

Författare: Andra Vatikankonciliet (1962–1965)

10 kr

Andra Vatikankonciliets deklaration om de icke-kristna religionerna.

Översättning Kaj Engelhart.

Häftad, 16 sid.