Oremus: katolsk bönbok

Redaktör: Katolska Liturgiska Nämnden

245 kr

»Oremus – Låt oss be!

Hur ofta hör vi inte denna uppmaning under den heliga mässan. Mässan är i sig en böneskola, där varje kristen blir inskolad och fostras till att bli en bedjare. Alla former av mänsklig bön passerar revy under mässans gång. Tillbedjan och lovsång, ånger och tacksägelse, förbön och nödrop, jubel och klagosång, ja, att det som ryms i människans hjärta kan bli bön när det bärs fram i mässans offer. Jesu bön blir vår. Tillsammans med honom går vi till Fadern, pådrivna av den helige Andes eld och vind. I gemenskap med hela Kyrkan får vi ta ut den himmelska liturgin i förskott varje gång vi firar mässa. Mer och mer kan vi förvandlas till äta bedjare, när vi låter oss svepas med av liturgins ständigt växlande former av bön.

Också utanför mässan behöver vi denna uppmaning till bön »Oremus«! Som kristna är vi inbjudna till ständig bön. Genom dopet är vi ett tempel för den treenige Guden. Vi får alltid ansluta oss till Sonen som ber i och med oss: Fader vår.«

Ur biskop Anders förord till utgåvan

Denna nya utgåva (2014) av bönboken Oremus innehåller mässans ordning enligt det nu gällande missalet, de av Rom godkända sakramentala formlerna, etc.