Paradoxens väg: Mäster Eckhardts undervisning om andligt liv

Författare: Cyprian Smith

Översättare: Bernard Durel & Per Tornée

60 kr

Mäster Eckhart föddes cirka år 1260 i östra Tyskland och inträdde omkring år 1275 i dominikanklostret i Erfurt. Eckhart var en framstående forskare, föreläsare och akademisk lärare. Men framförallt är han en av de största mystikerna i den kristna traditionen.

Gud är det totalt annorlunda. Det finns en klyfta mellan skaparen och skapelsen. Men Gud har trätt in i vår värld genom den historiske personen Jesus Kristus. Därför finns det en möjlighet för oss att överskrida tid och rum. Guds människoblivande är det centrala för Eckhart. Gud blev människa så att människan skulle bli gudomlig.

»Om vi går in i vår själs grund kommer vi att möta Kristus, Gud. Vi kommer inte bara att möta Sonen«, säger Eckhart, »vi kommer att bli Sonen själva. Därmed kan vi se världen med Guds ögon«.

Författaren Cyprian Smith OSB är munk vid benediktinklostret Ampleforth i Yorkshire. Översättning till svenska av Bernard Durel och Per Tornée.

Häftad, 174 sid.