Patris corde

Författare: Franciskus, påve

Översättare: Roberto Arnaboldi

E-bok: 0 kr

Vid köp av e-bok

Redan köpt denna bok?

Ladda ned boken här

Patris corde – Med en faders hjärta

OBS - ENDAST E-BOK

Näst efter Maria, Guds moder, finns det inget helgon som tar upp lika stort utrymme i den påvliga undervisningen som Josef, hennes brudgum, konstaterar påve Franciskus. »Gud anförtrodde honom de mest värde fulla skatterna och han besvarade det helt och fullt med tro, mod, ödmjukhet och med en faders hjärta.« Med det apostoliska brevet Patris corde har påve Franciskus inlett ett år tillägnat den helige Josef, i samband med 150-årsminnet av att påve Pius IX proklamerade denne som den katolska kyrkans skyddspatron.

»Vid Jungfru Marias sida står därför Josef som en underbar förebild på en man, som ställer hela sitt liv till förfogande för att beskydda Jesusbarnet, ja, för att bistå varje skyddslöst barn som föds till vår värld. /.../ Vi ser på Josef som arbetarnas skyddshelgon, som bistår dem i alla svåra och jobbiga uppgifter. Kyrkan ser också på Josef som de döendes speciella hjälpare. I vår dödsstund kan vi finna trygghet och kraft genom hans förbön.«

Kardinal Anders Arborelius ocd

Texten ingår i tryckt version i den kommande boken Den helige Josefs år. Texter i urval.

Översatt av Roberto Arnaboldi. Veritas Förlag har i vissa delar reviderat översättningen.

52 sid.

Om du vill citera texten eller använda den på annat sätt måste du ange Copyright: Veritas Förlag, 2021.

Läs en recension på bloggen 1MiljonBoktips.se!