Påve Franciskus: Ömhetens och kärlekens revolution

Författare: Walter Kasper, kardinal

Översättare: Kaj Engelhart

35 kr

Påve Franciskus förkunnar evangeliets alltid giltiga budskap i dess eviga nyhet och fräschör. Det passar inte in i något mönster. Franciskus förenar kontinuiteten med kyrkans stora tradition med ständigt nya överraskningar. Dit hör även storleken i programmet för en fattig kyrka för de fattiga som retar till motsägelse. Det är inget liberalt utan ett radikalt program. Radikalt därför att det utgår från rötterna och är en revolution i ömhet och kärlek.

Författaren, Kardinal Walter Kasper (f. 1933), är teologie doktor, professor i dogmatik, biskop i stiftet Rottenburg-Stuttgart 1989–1999, utnämnd till kardinal 2001, president vid Påvliga rådet för kristen enhet och kommissionen för de religiösa relationerna med judendomen 2001–2010.

Översättning av Kaj Engelhart.

Inbunden, 132 sid.