TIMMARNAS LITURGI – tidegärden på svenska

Redaktör: Katolska Liturgiska Nämnden

1395 kr

Sidan uppdateras kontinuerligt

Föreliggande utgåva är en fullständig svensk version av Liturgia horarum, editio typica altera (1985–87) och senare tillkomna officiella katolska texter för tidegärden, bönboken för kyrkans dagliga bön med Psaltaren i centrum. Den ersätter Kyrkans dagliga bön (1990). Redigeringen följer i allt väsentligt den latinska utgåvan. Utgåvan, som omfatta fyra volymer är en rik antologi med andliga texter från äldsta tid till idag. Katolska liturgiska nämnden i Stockholms katolska stift har utarbetat utgåvan.


»Så stadfäster jag och välsignar denna Timmarnas liturgi, den svenska versionen av den latinska förlagan Liturgia horarum, och bestämmer att den från den 1 januari 2022 skall ersätta tidigare versioner av den romerska ritens tidegärd på svenska språket. Jag vill uppmuntra alla katoliker att göra denna skatt till sin egendom. Jag inbjuder kristna ur alla samfund och sammanhang att ta del av denna liturgi, enskilt och gemensamt.«

»Lova med mig Herren, låt oss med varandra upphöja hans namn.«

Stockholm den 19 mars 2021, S:t Josefs högtid
+ Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop i Stockholms katolska stift

Priset avser vol. 1–4 tillsammans. Ingen försäljning av separata volymer. Frakt tillkommer.

Önskar du avhämta din beställning i Katolsk Bokhandel och slippa porto? Fyll in Katolsk bokhandel som leveransadress eller skicka ett mail med ditt ordernr till kbh@katolskbokhandel.com.

Se två nyproducerade introduktionsfilmer här

Kortare version

Längre version

Här är en broschyr i PDF-format som gärna får spridas vidare

BROSCHYR TIMMARNAS LITURGI