Tron söker förstå

Författare: Gösta Hallonsten

220 kr

NYHET

FIDES QUÆRENS INTELLECTUM, »tron söker förstå«, så formulerade Anselm av Canterbury (†1109) teologins syfte och uppgift. Tron är nödvändig för frälsningen, enligt traditionell kristen övertygelse. Teologi är att reflektera över tron och försöka förstå den, med de medel som mänsklighetens vetande erbjuder.

I tolv korta kapitel behandlas här »centrala teologiska frågor«. Utgångspunkten är Skriften och traditionen, med Nicenska trosbekännelsen som sitt främsta uttryck. Katolska kyrkans katekes är en referenspunkt, men teologi är mer än katekes. Teologins uppgift, och privilegium, är att väga och diskutera olika tolkningsalternativ. Trosbekännelsen är inte avslutningen utan början på en resa.

Bokens tolv kapitel bygger på en artikelserie i tidskriften Signum.

Häftad med flikar, 190 sid, ill.

GÖSTA HALLONSTEN (f. 1949) är professor emeritus i systematisk teologi vid Lunds Universitet. Han var åren 1992–2002 medlem i Katolska kyrkans internationella teologkommission, 2002–2005 Carl J. Peter Professor of Systematic Theology and Ecumenism vid the Catholic University of America i Washington, DC, och har efter pensioneringen undervisat vid Newmaninstitutet i Uppsala. Han har gett ut flera böcker inom systematisk teologi och patristik med särskilt fokus på östkyrkornas teologi och historia, är fast medarbetare i tidskriften Signum och har också varit sakkunnig granskare av Katolsk studiebibel.

DSC5963©Ruona 18

Foto: Kennet Ruona

Boken är tryckt med bidrag från Birgittaföreningen.