Trosbekännelsen

Författare: Sr Veronica Tournier OP

40 kr

Trosbekännelsen är inte bara poesi och vackra ord utan den ger oss insikt i vem Gud är och vad han gör. Från början hörde trosbekännelsen till dopritualet, men tidigt i kyrkans historia införlivades den med söndagens mässa. Författaren syster Veronica Tournier går i den här boken igenom den apostoliska och den niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen, steg för steg, i ett antal betraktelser.

Biskop Anders Arborelius skriver i sitt förord: »Det är min förhoppning att denna skrift för många skall bli en ögonöppnare och nyckel till trons skattkammare. Vi behöver vägledare som syster Veronica som hjälper oss att tränga in i trosbekännelsens värld.«

Syster Veronica är dominikansyster och har tidigare utkommit med Mässans mål och mening.

Häftad, 108 sid.