Den helige Josefs år

Författare: Johannes Paulus II, påve | Franciskus, påve | f. Björn Göransson

Redaktör: Anna Minara Ciardi

Översättare: Roberto Arnaboldi | Göran Fäldt

75 kr

Många tänker på Josef som en figur i bakgrunden, han som håller sig bakom Jesus och Maria och inte pockar på någon uppmärksamhet. Det är också en del av hans kallelse och budskap. Jesus måste alltid stå i centrum och vid hans sida finns hans mor, som leder oss fram till Jesus och pekar på honom. Josef är, som vi ser i evangeliet, den som beskyddar och bistår sin lilla familj, inte minst i farans stund. Denna beskyddande funktion har Josef med tiden också fått för hela kyrkan. [...] Påve Franciskus skattar Josef mycket högt. Därför bestämde han att den helige Josef skall nämnas varje gång vi firar mässan, i den eukaristiska bönen. Därför har han gett oss detta den helige Josefs år. Därför kan detta år, och Josef själv, bli till stor hjälp för oss – och för hela kyrkan.

Ur förordet av kardinal Anders Arborelius ocd

I denna bok har vi samlat två påvliga texter om den helige Josef – påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (»Med en faders hjärta«) från 2020 och Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (»Återlösarens beskyddare«) från 1989 – jämte fader Björn Göranssons översikt Josef – fädernas fader, som reflekterar över vad Josef – utifrån kyrkans tradition – kan betyda för oss idag. Här möter avslutningsvis också ett antal böner.

Inbunden, ill., 364 sid.

Patris corde finns också som separat e-bok.

Om Patris corde och boken Den helige Josefs år, se Charlotta Levays text »Helige Josef – en manlig förebild för vår tid« i Signum. Hon skriver bl.a.:

Den fadersgestalt som framträder i Patris corde, med stöd i Bibeln och traditionen, är inte den auktoritära sorten som vill styra hela barnets liv och framtid utan en som stödjer barnets utveckling till en egen, självständig person. Josef visar omsorg om och respekt för sitt barn och dess mor. Därigenom är han både ett levande tecken på Gud faderns kärlek till oss människor och en förebild för alla mänskliga fäder, menar Franciskus. Centralt är att ta hand om utan att utöva äganderätt, med självutgivande kärlek, vilket påven poängterar inte är det samma som bitter självuppoffring och inte får förfalla till det.

Josefs faderskap utgör givetvis en sorts extremfall; han fick plötsligt ansvar för ett barn som tillkommit på extraordinärt vis och hade ett extraordinärt uppdrag i livet. Men alla fäder befinner sig i grunden i samma situation: varje barn är en gåva, ja ett mysterium, påpekar Franciskus. Och varje man som tar ansvar för andra människor utövar en sorts faderskap och kan därmed låta sig inspireras av den helige Josefs exempel.

Tryckt med bidrag från Franz-von-Sales-Stiftung / Bonifatiuswerk Paderborn

Bonifatiuswerk Markenzeichen RGB