En kort introduktion till LITURGINS TECKEN

Författare: Anders Piltz OP

175 kr

E-bok: 125 kr

Vid köp av e-bok

Redan köpt denna bok?

Ladda ned boken här

ÄVEN SOM E-BOK

Jesus Kristus är ett tecken som ger mening åt otaliga människors liv, men också ett tecken som blir motsagt. Den kristna symbolvärlden och det kristna språket ligger till grund för vår kultur och utgör en del av vår livsluft, vare sig vi är troende eller inte. Det är bara i det kristna språket – och inte i det naturvetenskapliga eller filosofiska – som man kan finna ord för det onda, för skuld, försoning, nåd och tro. Det finns därför inga starkare ord eller symboler att ta till, vare sig för att uttrycka och bekänna tron eller för att avvisa den och häda den.

I mässan, kyrkans heligaste handling, är alla trons ord, tecken och utmaningar samlade, förtätade och iscensatta. Inte heller för konstens, filosofins utövare eller för vanliga sökare finns det något mer kraftladdat än den heliga mässan, ett faktum som bekräftas av samtidskulturen och som är ett gott intyg på ur-textens och ur-tecknens kraft. Inga texter har heller inspirerat till så många tonsättningar som mässans fasta delar Kyrie, Gloria, Sanctus och Agnus Dei.

I denna bok presenteras liturgins symbolvärld, som är Jesu Kristi värld, och här förklaras – så långt man nu kan förklara symboler – innebörden i de tecken, gester och föremål som förmedlar den gudomliga Närvaron alltsedan Guds människoblivande för två årtusenden sedan.

Hör och se f. Anders tala om sin bok i denna FILM av Mattias Piltz.


Boken ingår som nr 1 i Veritas skriftserie En kort introduktion till...

Häftad, ill., 145 s.

F. ANDERS PILTZ OP (f. 1943) är katolsk präst inom dominikanorden, tidigare biskopsvikarie för gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift och professor i latin vid Lunds universitet. Han är en uppskattad författare, skribent, debattör, psalmdiktare och översättare, som för en bredare svensk publik är mest känd för framställningar om medeltida filosofi, teologi och historia.

Anders Piltz

Foto: Mattias Piltz.

Livestreamat samtal mellan författaren och domkyrkokaplan, PhD Lena Sjöstrand, Lund, hittar du här:

Tryckt med bidrag från Birgittaföreningen samt Franz-von-Sales-Stiftung / Bonifatiuswerk Paderborn

Bonifatiuswerk Markenzeichen RGB