En kort introduktion till RELIGIONSDIALOG

Författare: Hedvig Larsson

175 kr

NYHET!

RELIGIONSDIALOG innebär i första hand samtal som förs mellan företrädare för olika religioner. Joseph Ratzinger, sedermera påve Benedikt xvi († 2022), menade att religionsdialog är samtal med ett uttryckligt mål: att söka sanningen. Det gäller alltså att inte enbart vittna om sin kristna tro, utan att vara öppen för att också själv ta ett steg vidare i sitt sökande efter sanningen. I dagens samhälle möts människor dagligen över religionsgränser – i skolor, på arbetsplatser, i bostadsområden eller i samband med fritidsaktiviteter. Också i denna mer privata sfär kan religionsdialog äga rum.

I denna bok presenteras religionsdialog ur katolska kyrkans perspektiv. Här får vi en bakgrund till hur denna form för dialog har vuxit fram och de viktigaste officiella kyrkliga dokumenten presenteras. Varför är dialog och samarbete så viktiga i dagens samhälle? Hur hänger mission och dialog samman? Hur kan man rent praktiskt bedriva religionsdialog? Vilka är de största utmaningarna? Det är några av de frågor som diskuteras i denna bok.

Häftad, ill., 152 sid.

HEDVIG LARSSON (f. 1963) är teologie doktor i religionshistoria, har examen från kulturvetarlinjen och är utbildad folkhögskolelärare. Hon har varit verksam som lärare vid högskolor och folkhögskolor med såväl kristen som muslimsk respektive judisk profil. Hon arbetar idag vid S:ta Birgitta folkhögskola och är ledamot av Kommissionen för interreligiös dialog (KID) i Stockholms katolska stift.

Larsson Kopia

Foto: Victor Christola

Boken ingår som nr 8 i Veritas skriftserie En kort introduktion till...

Boken är tryckt med bidrag från Birgittaföreningen och Franz-von-Sales-Stiftung/Bonifatiuswerk

Bonifatiuswerk Markenzeichen RGB

Boken är recenserad av Sr Katrin Åmell OP i Katolskt magasin, december 2023.