En kort introduktion till VÄGEN TILL ROM

Författare: Yvonne Maria Werner

175 kr

E-bok: 125 kr

Vid köp av e-bok

Redan köpt denna bok?

Ladda ned boken här

OM NORDBORS KONVERSION TILL DEN KATOLSKA KYRKAN

Vägen till Rom! Så betecknas ofta den process som för till upptagning i den katolska kyrkans fulla gemenskap. Detta sammanhänger med att Rom allt sedan fornkyrkans dagar varit en av kristenhetens främsta vallfartsorter och säte för biskopen av Rom, aposteln Petrus efterträdare, som sedan 400-talet bär titeln påve (lat. »papa«). I äldre tider vallfärdade kristna till Rom för att besöka martyrernas och apostlarnas gravar. Vallfärdandet fick ett uppsving i samband med de heliga åren eller »jubelåren«; det första utlystes till år 1300 och det senaste ägde rum år 2016. Från mitten av 1800-talet, då den katolska kyrkan var hårt ansatt av den moderna statsmakten, inleddes traditionen att vallfärda till Rom för att visa sin förbundenhet med påven som kyrkans överhuvud – och så har det förblivit intill dags dato.

Att som nordbo bli katolik var ingen enkel sak för hundra år sedan. En konversion till den katolska kyrkan var i mångas ögon liktydigt med landsförräderi och ett svek mot fosterlandet och dess traditioner, som den på sin tid be­römde svenske kon­vertiten och påvlige markisen Claes Lagergren uttryckte i sina memoarer som publicerades 1920-talet. Tre hundra år tidigare, då de nordiska länderna blivit evangelisk-lutherska konfessionsstater och avfall från den »rena« lutherska läran bestraffades med landsförvisning och egendomsförlust, var detta steg än mer drastiskt. Det fick Magnus Gabriel Block, som konverterade i Rom år 1694 – och många med honom – känna av.

Vad var som förde människor i de nordiska länderna till den katolska kyrkan? Hur motiverades dessa konversioner? Kan man se förändringar över tid? Detta är några av de frågor som tas upp i denna bok som med fokus på de nordiska länderna belyser fenomenet konversion till den katolska kyrkan i ett historiskt perspektiv från mitten av 1500-talet och fram till vår tid.

YVONNE MARIA WERNER är professor i historia vid Lunds universitet. Hennes specialområde är katolicismens historia i Norden, och hon lett forskningsprojekt och publicerat en rad arbeten på detta område. Som exempel kan nämnas monografierna Katolsk mission och kvinnlig motkultur (2002), Nordisk katolicism (2005) och Katolsk manlighet. Det antimoderna alternativet (2014). Hon är teologie hedersdoktor vid Lunds universitet.

Boken ingår som nr 3 i Veritas skriftserie En kort introduktion till...

Häftad, ill., 193 sid.

Yvonne Maria Werner Foto: Kennet Rouna

Foto: Kennet Ruona/Lunds universitet

Tryckt med bidrag från Birgittaföreningen, Kungl. patriotiska sällskapet samt Pro Fide et Christianismo som förvaltare av kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse.

Boken har recenserats i Katolskt magasin nr 9/2021 och i danska Katolsk orientering nr 16/202 samt i tidskriften Fokus av Johan Hakelius.

Boksläpp med författarsamtal den 28 september spelades in och du når det genom att klicka på affischen nedan

Werner210901

Du kan även höra författaren den 6 oktober på InZoomat via Katolska Pedagogiska nämnden. Läs mer och anmäl dig genom att klicka på affischen!

Inzoomatyvonnemariawernerlagu