»Gud till pris och ära« (svenska)

Redaktör: Anna Minara Ciardi

150 kr

»Gud till pris och ära« – Stockholms katolska stift i ett nytt millennium

»Gud till pris och ära« (In laudem gloriæ) – så lyder det valspråk som karmelitbrodern Anders Arborelius valde då han av påve Johannes Paulus II år 1998 utnämndes till biskop av Stockholm, inrättat som självständigt stift 1953. Ytterligare ett kvartssekel har passerat och mycket har hänt såväl inom Stockholms katolska stift som i den världsvida katolska kyrkan. I vårt stift har antalet medlemmar ökat kontinuerligt, nya församlingar har grundats, nya kyrkor har invigts, vår biskop bär numera titeln kardinal, de ekumeniska och interreligiösa relationerna har fördjupats, nya präster, diakoner, ordenssystrar och ordensbröder har välkomnats, en katolsk högskola har etablerats och nya liturgiska böcker har tagits i bruk.

Denna bok vill lyfta fram den mångfald av människor som tillhör, lever och verkar i olika tjänster och uppdrag i den katolska kyrkan i Sverige, med betoning på de senaste 25 åren.

Inbunden, ill., 160 sid.

ENGLISH EDITION